TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Co zostało z projektu Luxtorpeda 2.0? MI wyjaśnia
InfoRail.pl - Opublikowano: 22.11.2018 10:49:15
Co zostało z projektu Luxtorpeda 2.0? MI wyjaśnia

Założenia koncepcji pn.: Luxtorpeda 2.0 przygotowano przez zespół ówczesnego Ministerstwa Rozwoju.

Założenia koncepcji pn.: Luxtorpeda 2.0 przygotowano przez zespół ówczesnego Ministerstwa Rozwoju.

Deklarowanym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) celem tej koncepcji było stymulowanie rozwoju technologii i produkcji polskich pojazdów szynowych, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów transportu pasażerskiego.

Jak wyjaśnił wiceminister Andrzej Bittel do połowy 2017 r. Ministerstwo Rozowju samodzielnie prowadziło rozmowy z przewoźnikami kolejowymi w trakcie których ustalono, że w celu wypracowania zasad i sposobu finansowania nowych projektów innowacyjnych taboru, odbywać się będą spotkania zespołu roboczego ds. poolu taborowego. W skład zespołu początkowo weszli przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego SA, Agencji Rozwoju Przemysłu SA, Polskiego Funduszu Rozwoju SA i Ministerstwa Rozwoju. W maju 2017 r. zaproszono również przedstawicieli ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Również w 2017 r. spółka PKP Intercity SA rozpoczęła rozmowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczące uruchomienia wspólnego projektu, którego celem byłoby stworzenie innowacyjnych pojazdów szynowych. Efektem tych rozmów było podpisanie w dniu 21 lutego 2018 r. listu intencyjnego o wspólnej realizacji projektów. Podpisany list intencyjny zawierał bazowy harmonogram prac oraz wspólny cel projektu tj. stworzenie innowacyjnych pojazdów szynowych przez wykonawców wyłonionych w drodze zamówień publicznych. W wyniku prac badawczo-rozwojowych miał zostać opracowany innowacyjny tabor kolejowy, stanowiący odpowiedź na potrzeby PKP Intercity SA. Planowane było opracowanie nowoczesnej lokomotywy elektrycznej, elektrycznego zespołu trakcyjnego oraz składu typu push-pull. Łączny koszt pozyskania ponad 100 sztuk innowacyjnego taboru dla PKP Intercity SA wstępnie szacowano na około 3,7 mld zł. Przewidywano realizację współpracy z NCBiR w ramach partnerstwa innowacyjnego. Jest to tryb udzielania zamówienia publicznego, który został wprowadzony w 2016 roku w znowelizowanym prawie zamówień publicznych. Ma na celu wspieranie nowych, jeszcze nieistniejących na rynku rozwiązań, dzięki czemu zamawiający kreuje rynek dla innowacyjnych produktów i usług. W lipcu 2018 r. Spółka PKP Intercity przekazała do NCBiR opis przedmiotu zamówienia na składy typu push-pull.

Premier Mateusz Morawiecki w dniu 15 czerwca 2018 r. decyzją nr 9 Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw realizacji Komponentu Kolejowego Programu Centralny Port Komunikacyjny zmodyfikował Program Flagowy Luxtorpeda 2.0 poprzez włączenie go do Programu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Komponent Kolejowy CPK obejmuje cały system kolejowy w tym takie podsystemy jak taborowy, infrastrukturalny, zasilania, itp. Przewodniczącym Zespołu Zadaniowego jest Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Mikołaj Wild. W okresie od powołania zespołu zadaniowego do dziś odbyły się 4 posiedzenia w ramach, których określono wymagane parametry taboru niezbędne do przygotowania dalszych etapów realizacji części taborowej Komponentu Kolejowego CPK. Ze względu na planowaną budowę infrastruktury kolejowej obsługującej Centralny Port Komunikacyjny, przewoźnicy kolejowi (dalekobieżni i regionalni) powinni móc zaoferować pasażerom nową, rozszerzoną siatkę połączeń. Wymaga to wyposażenia polskich przewoźników pasażerskich w odpowiednio innowacyjny tabor kolejowy.

Członkowie Zespołu Zadaniowego (m.in. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za kolejnictwo Andrzej Bittel, Prezes PKP SA, Krzysztof Mamiński, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski) w ramach swoich kompetencji realizują Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętą uchwałą Rady Ministrów nr 172/2017 z dnia 7 listopada 2017r. W części taborowej Komponentu Kolejowego oznacza to ścisłą współpracę i koordynację zadań w celu zapewnienia osiągnięcia funkcjonalności systemu przewozów pasażerskich opartego na węźle komunikacyjnym CPK. Efektem tych prac jest opublikowane w dniu 30 października 2018 r. ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Wykonawców na opracowanie i dostawę konfigurowalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, którego celem w pierwszym etapie jest przeprowadzenie badania gotowości rynku do skonstruowania, budowy prototypu i wdrożenia przemysłowego innowacyjnego taboru pasażerskiego. Dialog techniczny przeprowadzany jest na zlecenie PKP Intercity SA przez NCBiR. Założenia dialogu technicznego dopuszczają realizację projektu w formule partnerstwa innowacyjnego lub zamówienia przedkomercyjnego. NCBiR planuje przeprowadzenie dialogu technicznego w terminie do 28 lutego 2019r. Dokumentacja zarządcza Programu CPK w tym jego Komponentu Kolejowego obejmującego część taborową tzw. Program wraz z Dokumentem Wdrażającym, czyli dokumentem wykonawczym do Programu zawierającym w szczególności harmonogramy realizacji oraz budżety poszczególnych przedsięwzięć podlega przygotowaniom zgodnie z zasadami i w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Ministerstwo Infrastruktury
PKP SA
Luxtorpeda