TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Co rząd zamierza zrobić, aby pociągi nie były dewastowane?
InfoRail.pl - Opublikowano: 08.06.2018 10:57:17
Co rząd zamierza zrobić, aby pociągi nie były dewastowane?

Wraca temat dewastowanych pociągów PKP SKM. A to za sprawą interpelacji posłanki Małgorzaty Zwiercan.

Wraca temat dewastowanych pociągów PKP SKM. A to za sprawą interpelacji posłanki Małgorzaty Zwiercan.

W dniu 11 marca 2018 roku do rzecznika Komendy Miejskiej Policji (KMP) w Gdyni drogą elektroniczną wpłynęła informacja o zniszczeniach wagonów SKM w Trójmieście. Jak poinformował wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KMP w Gdyni niezwłocznie podjęli współpracę z Wydziałem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) w Gdańsku, w celu ustalenia danych profilowych na jednym z serwisów społecznościowych. Ponadto skierowano zapytanie dotyczące ustalenia danych użytkownika na jednym z serwisów internetowych, na którym miał znajdować się blog wytypowanego przez czytelników sprawcy naniesienia graffiti na wagony. W odpowiedzi uzyskano informację, że w związku z faktem, iż serwis jest administrowany przez firmę, której siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych nie jest możliwe pozyskanie przedmiotowych danych.

Oficjalne zawiadomienie o uszkodzeniu mienia zostało złożone w dniu 15 marca 2018 roku przez pracownika PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. w Komisariacie Policji (KP) w Gdyni Chyloni. Z zawiadomienia wynikało, że nieznani sprawcy nanieśli napisy typu graffiti na jednostkę SKM stojącą na stacji Gdynia Postojowa oraz uszkodzili jedno siedzenie poprzez przebarwienie go nieznaną substancją. Wartość strat została oszacowana na kwotę około 4.750 zł. Uszkodzenie mienia ujawniono w dniu 17 lutego 2018 roku. Zniszczony wagon oraz miejsce, w którym stał pociąg nie były objęte monitoringiem. W związku z powyższym podjęto czynności zmierzające do ustalenia ewentualnych, innych systemów monitorujących w pobliskim rejonie, które mogłyby zarejestrować zdarzenie. Zgłaszający oświadczył, że złożył zawiadomienie 27 dni po ujawnieniu uszkodzenia z uwagi na dokonaną w dniu 15 marca 2018 roku wycenę strat. W dniu 20 marca 2018 roku w przedmiotowej sprawie wydano postanowienie o wszczęciu dochodzenia. W toku wykonywanych czynności m.in. przesłuchano świadka oraz przeprowadzono oględziny wagonów.

W związku ze zdarzeniem funkcjonariusze KP w Gdyni Chyloni oraz Oddziału Prewencji Policji KWP w Gdańsku otrzymali doraźne zadania w zakresie zapobiegania przestępstwom i aktom wandalizmu popełnianym na terenie kolejowym.

W toku rozpoznania zostały przeprowadzone czynności operacyjne mające na celu zidentyfikowanie grup dokonujących dewastacji. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Gdańsku odbyli spotkania zarówno z przedstawicielami SKM Trójmiasto, jak również z kierownictwem Straży Ochrony Kolei. Niemniej z uwagi na specyfikę przestępstwa zniszczenia mienia oraz fakt, że popularne portale społecznościowe znajdują się na zagranicznych serwerach, istnieją duże trudności w pozyskiwaniu danych mogących pomóc w identyfikacji sprawców.

Podsumowując. Zatrzymanie takich dewastacji jest praktycznie niemożliwe. Należy chyba wprowadzić bardziej radykalne "zasady gry" aniżeli tylko spotkania…

Więcej o zdewastowanym pociągu pisaliśmy tutaj: http://inforail.pl/zdewastowany-sklad-pkp-skm_more_103387.htmlSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP SKM
Gdynia