TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Co dalej z Przewozami Regionalnymi? – stanowisko MIR
INFORAIL - Opublikowano: 30.12.2014 14:14:53
Co dalej z Przewozami Regionalnymi? – stanowisko MIR

W celu rozwiązania problemów Przewozów Regionalnych sp. z o.o. niezbędna jest, poza wsparciem ze strony rządowej, zgodna współpraca oraz pełne zaangażowanie w planowany proces restrukturyzacji spółki wszystkich stron, tj. jej właścicieli, zarządu oraz pracowników i organizacji związkowych.

W celu rozwiązania problemów Przewozów Regionalnych sp. z o.o. niezbędna jest, poza wsparciem ze strony rządowej, zgodna współpraca oraz pełne zaangażowanie w planowany proces restrukturyzacji spółki wszystkich stron, tj. jej właścicieli, zarządu oraz pracowników i organizacji związkowych. Minister infrastruktury i rozwoju, pomimo że nie wykonuje względem Przewozów Regionalnych sp. z o.o. żadnych uprawnień właścicielskich, przykłada szczególną wagę do kwestii rozwiązania problemów tej spółki. W celu wypracowania efektywnej koncepcji restrukturyzacji Przewozów Regionalnych sp. z o.o. minister infrastruktury i rozwoju powołał Zespół Sterujący do spraw przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne sp. z o.o., w skład którego wchodzą przedstawiciele ministra infrastruktury i rozwoju, samorządów województw, Agencji Rozwoju Przemysłu SA oraz Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Wszelkie decyzje związane z projektem restrukturyzacji rynku regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych oraz działalności Przewozów Regionalnych sp. z o.o. podejmowane są w gronie członków ww. zespołu.W dniu 17 października 2014 r. zostało podpisane pomiędzy ministrem infrastruktury i rozwoju oraz niektórymi marszałkami województw, przy udziale sygnatariusza, tj. Przewozów Regionalnych sp. z o.o., porozumienie w sprawie restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. Celem powyższego porozumienia jest zapewnienie podjęcia przez stronę samorządową dalszych działań umożliwiających przeprowadzenie procesu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych sp. z o.o. w oparciu o program restrukturyzacji, który ma zostać opracowany do 31 marca 2015 r. Istotnym elementem powyższego porozumienia jest zobowiązanie ministra infrastruktury i rozwoju do zapewnienia w budżecie państwa środków na sfinansowanie procesu restrukturyzacji spółki, w tym na jej oddłużenie. Pomimo tego, że powyższe porozumienie nie zostało dotychczas podpisane przez reprezentantów wszystkich samorządów województw, w dalszym ciągu prowadzone są działania, których skutkiem ma być finalizacja zamierzonego procesu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Efektem dotychczasowych działań ministra infrastruktury i rozwoju jest m.in. podjęcie przez Radę Ministrów decyzji o zabezpieczeniu w budżecie państwa na rok 2015 środków na sfinansowanie procesu restrukturyzacji spółki.MIR informuje też, że postulaty zawarte w wystąpieniu organizacji związkowych funkcjonujących w spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o., przekazane pismem z dnia 21 października 2014 r., m.in. do ministra infrastruktury i rozwoju, są ściśle powiązane z działaniami podejmowanymi przez zarząd spółki i samorządy województw, które są organizatorami kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz właścicielami spółek realizujących tego rodzaju przewozy. Minister infrastruktury i Rozwoju nie posiada uprawnień do ingerowania w decyzje organów jednostek samorządu terytorialnego oraz samodzielnych podmiotów gospodarczych, m.in. w zakresie wynikającym z postulatów zawartych w przywołanym wystąpieniu, w tym dotyczących zmiany struktury właścicielskiej Przewozów Regionalnych sp. z o.o. oraz jej oddłużenia.Takie stanowisko przekazał były już Wiceminister Zbigniew Klepacki, w odpowiedzi na interpelację poseł Anny Sobeckiej.Na podstawie materiałów Sejmu RP.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.