TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Co dalej z Przewozami Regionalnymi? – stanowisko MIR
INFORAIL - Opublikowano: 30.12.2014 14:14:53
Co dalej z Przewozami Regionalnymi? – stanowisko MIR

W celu rozwiązania problemów Przewozów Regionalnych sp. z o.o. niezbędna jest, poza wsparciem ze strony rządowej, zgodna współpraca oraz pełne zaangażowanie w planowany proces restrukturyzacji spółki wszystkich stron, tj. jej właścicieli, zarządu oraz pracowników i organizacji związkowych.

W celu rozwiązania problemów Przewozów Regionalnych sp. z o.o. niezbędna jest, poza wsparciem ze strony rządowej, zgodna współpraca oraz pełne zaangażowanie w planowany proces restrukturyzacji spółki wszystkich stron, tj. jej właścicieli, zarządu oraz pracowników i organizacji związkowych. Minister infrastruktury i rozwoju, pomimo że nie wykonuje względem Przewozów Regionalnych sp. z o.o. żadnych uprawnień właścicielskich, przykłada szczególną wagę do kwestii rozwiązania problemów tej spółki. W celu wypracowania efektywnej koncepcji restrukturyzacji Przewozów Regionalnych sp. z o.o. minister infrastruktury i rozwoju powołał Zespół Sterujący do spraw przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne sp. z o.o., w skład którego wchodzą przedstawiciele ministra infrastruktury i rozwoju, samorządów województw, Agencji Rozwoju Przemysłu SA oraz Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Wszelkie decyzje związane z projektem restrukturyzacji rynku regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych oraz działalności Przewozów Regionalnych sp. z o.o. podejmowane są w gronie członków ww. zespołu.W dniu 17 października 2014 r. zostało podpisane pomiędzy ministrem infrastruktury i rozwoju oraz niektórymi marszałkami województw, przy udziale sygnatariusza, tj. Przewozów Regionalnych sp. z o.o., porozumienie w sprawie restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. Celem powyższego porozumienia jest zapewnienie podjęcia przez stronę samorządową dalszych działań umożliwiających przeprowadzenie procesu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych sp. z o.o. w oparciu o program restrukturyzacji, który ma zostać opracowany do 31 marca 2015 r. Istotnym elementem powyższego porozumienia jest zobowiązanie ministra infrastruktury i rozwoju do zapewnienia w budżecie państwa środków na sfinansowanie procesu restrukturyzacji spółki, w tym na jej oddłużenie. Pomimo tego, że powyższe porozumienie nie zostało dotychczas podpisane przez reprezentantów wszystkich samorządów województw, w dalszym ciągu prowadzone są działania, których skutkiem ma być finalizacja zamierzonego procesu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Efektem dotychczasowych działań ministra infrastruktury i rozwoju jest m.in. podjęcie przez Radę Ministrów decyzji o zabezpieczeniu w budżecie państwa na rok 2015 środków na sfinansowanie procesu restrukturyzacji spółki.MIR informuje też, że postulaty zawarte w wystąpieniu organizacji związkowych funkcjonujących w spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o., przekazane pismem z dnia 21 października 2014 r., m.in. do ministra infrastruktury i rozwoju, są ściśle powiązane z działaniami podejmowanymi przez zarząd spółki i samorządy województw, które są organizatorami kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz właścicielami spółek realizujących tego rodzaju przewozy. Minister infrastruktury i Rozwoju nie posiada uprawnień do ingerowania w decyzje organów jednostek samorządu terytorialnego oraz samodzielnych podmiotów gospodarczych, m.in. w zakresie wynikającym z postulatów zawartych w przywołanym wystąpieniu, w tym dotyczących zmiany struktury właścicielskiej Przewozów Regionalnych sp. z o.o. oraz jej oddłużenia.Takie stanowisko przekazał były już Wiceminister Zbigniew Klepacki, w odpowiedzi na interpelację poseł Anny Sobeckiej.Na podstawie materiałów Sejmu RP.
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.