TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Bittel: katalog programu Kolej Plus jest otwarty, nabór niedługo
PAP InfoRail.pl - Opublikowano: 13.02.2020 14:45:14
Bittel: katalog programu Kolej Plus jest otwarty, nabór niedługo

Katalog projektów programu Kolej Plus jest otwarty; samorządy będą mogły zgłaszać swoje koncepcje w naborze, który rozpocznie się już niedługo, więc ten namysł powinien już się kończyć - mówił w czwartek, 14 lutego, w Sejmie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Katalog projektów programu Kolej Plus jest otwarty; samorządy będą mogły zgłaszać swoje koncepcje w naborze, który rozpocznie się już niedługo, więc ten namysł powinien już się kończyć - mówił w czwartek, 14 lutego, w Sejmie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Wiceminister Bittel odpowiadał w czwartek na pytanie bieżące posłów PiS nt. perspektyw finansowania odbudowy linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój – Katowice w kontekście programu Kolej Plus.

Jak zaznaczył, przykład 90-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju jest modelowy w odniesieniu do problemu wykluczenia komunikacyjnego – w zakresie transportu kolejowego. Jako taki, stał się jedną z podstaw do rozpoczęcia działań zaradczych - w postaci uchwalonego przez rząd programu Kolej Plus i procedowanej obecnie w parlamencie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

"Uchwała rządu i ustawa pozwolą realizować program Kolej Plus, którego głównym założeniem jest powstrzymanie degradacji i rewitalizacja infrastruktury kolejowej na poziomie lokalnym i regionalnym, a który kierowany jest do miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, bez dostępu do transportu kolejowego. Czyli Jastrzębie-Zdrój oczywiście w tym pakiecie mieści się" - wskazał wiceszef MI.

"Zresztą szacując koszty programu wskazywaliśmy, że inwestycja do Jastrzębia-Zdroju jest brana pod uwagę w tych kilkudziesięciu, blisko stu ocenianych na liście krótkiej, rządowej – ale program jest programem otwartym i wymagającym aktywności samorządów. A więc ta rządowa lista stanowi tylko pewną intencję, jest przykładowa, nie stanowiąc zamkniętego katalogu" - zapewnił.

Bittel przypomniał, że realizatorem kierowanemu do samorządów programu będą PKP Polskie Linie Kolejowe; działania będą prowadziły samorządy, łącząc się w zależności od przebiegu inwestycji w większe grupy, we współpracy z PLK.

Wiceminister zapowiedział, że konkurs w ramach Kolei Plus zostanie ogłoszony niezwłocznie po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o transporcie kolejowym – zapewniającej finansowanie głównej części programu w wysokości ok. 5,5 mld zł. "Istotna informacja, że samorząd będzie musiał ponieść wkład – w wysokości 15 proc. kosztów inwestycji" - przypomniał.

"Pierwszym działaniem będzie ogłoszenie otwartego naboru. Tutaj jeszcze nie trzeba będzie zapewnić środków finansowych na tym etapie, ale trzeba będzie zadeklarować zakres takiego projektu, szacunkowe koszty, okres realizacji, zaangażowane podmioty oraz wkład własny – a także pokazać pewną myśl, która się z tym łączy i możliwość realizacji projektu w terenie" - wyliczył wiceminister.

"Te działania będą dotyczyły również samorządu Jastrzębia-Zdroju i gmin położonych na trasie. Z tego, co wiem, takie konsultacje między samorządem i PLK trwają i to dowód, że prawdopodobnie spotkamy się z wnioskiem, co nas bardzo cieszy" - zadeklarował Bittel, jednocześnie apelując do zainteresowanych samorządów o intensywne zaangażowanie się w program.

Uściślił także, że w pierwszej kolejności w programie będą dofinansowywane zadania mające na celu uzupełnienie istniejącej sieci kolejowej o nowe odcinki linii kolejowych, rewitalizację istniejących linii kolejowych oraz przywrócenie zlikwidowanych połączeń kolejowych w regionach, a w drugiej kolejności – zadania polegające na przygotowaniu dokumentacji w tym zakresie.

"Katalog projektów jest otwarty. Jeśli samorządy będą zgłaszały inne propozycje – to oczywiście do naboru, który odbędzie się niedługo. Więc ten namysł powinien już się kończyć. Ważnym elementem jest, aby samorządy różnych szczebli ze sobą współpracowały – konfiguracja jest dowolna. Zakładamy, że gmina, powiat i województwo samorządowe powinny być zainteresowane dobrym transportem zbiorowym" - podkreślił Bittel.

"Tu współpraca musi być; musi też być deklaracja marszałka, jako organizatora transportu regionalnego, że on po wykonaniu takiej inwestycji uruchomi przewozy" - zastrzegł wiceszef MI.

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus, który ma pomóc w zmniejszeniu wykluczenia komunikacyjnego, dzięki uzupełnianiu sieci kolejowej o nowe połączenia, Rada Ministrów przyjęła 3 grudnia ub. roku. Jego celem ma być umożliwienie połączeń z miastami wojewódzkimi miejscowości pow. 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, a jego budżet założono na prawie 6,6 mld zł w latach 2019-2028. Około 5,6 mld zł ma pochodzić z dokapitalizowania spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, a około 1 mld zł ma być wkładem własnym jednostek samorządu terytorialnego (np. obligacje, kredyty).

Program składa się z trzech komponentów: inwestycyjnego, organizacji przewozów pasażerskich i ochrony infrastruktury kolejowej przed likwidacją. Nabór projektów zgłaszanych przez samorządy będzie prowadził operator, czyli spółka PKP PLK, która następnie we współpracy z samorządami ma realizować już konkretne przedsięwzięcia.

Wsparciem dla programu Kolej Plus ma być procedowana obecnie w parlamencie nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, mająca służyć powstrzymaniu degradacji infrastruktury kolejowej nieeksploatowanych lub wygaszanych linii. Jak mówili w trakcie prac przedstawiciele resortu infrastruktury, dzięki nowym przepisom w pierwszym etapie przywrócone mają zostać połączenia kolejowe do 20 miejscowości, m.in. do Jastrzębia-Zdroju, Sokołowa Podlaskiego czy Włodawy.

W czwartek wiceszef MI ocenił, że choć ok. 6,5 mld zł środków programu to duże pieniądze, aby przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu i odwrócić likwidację blisko 7 tys. km linii kolejowych z poprzednich lat - za małe. "Traktujmy to jako rozpoczęcie procesu, na który składa się wiele działań: Krajowy Program Kolejowy, Centralny Port Komunikacyjny, program utrzymaniowy" - wskazał Bittel.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Kolej plus
Andrzej Bittel