TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Bezprzetargowo PKP PLK wybrały serwisanta ERTMS/ETCS na CMK
InfoRail.pl - Opublikowano: 10.01.2020 11:45:20
Bezprzetargowo PKP PLK wybrały serwisanta ERTMS/ETCS na CMK

PKP PLK podpisały umowę z firmą Thales na realizację usługi utrzymaniowo-serwisowej systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 na odcinkach Grodzisk Mazowiecki – Idzikowice oraz Włoszczowa Północ – Zawiercie linii CMK na lata 2020 – 2021.

PKP PLK podpisały umowę z firmą Thales na realizację usługi utrzymaniowo-serwisowej systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 na odcinkach Grodzisk Mazowiecki – Idzikowice oraz Włoszczowa Północ – Zawiercie linii CMK na lata 2020 – 2021.

Jej wartość to 4 042 940.00 PLN netto. Wykonawca został wybrany w trybie bezprzetargowym.

Prawidłowa realizacja usługi utrzymaniowo - serwisowej systemu ETCS poziom 1 na odcinkach linii kolejowej CMK, wymaga dysponowania wiedzą w zakresie systemu ETCS w wersji zainstalowanej na linii, tj. AlTrac 6413. Tylko producent przedmiotowych urządzeń posiada niezbędną wiedzę (m.in. w zakresie ich budowy, gwarancji bezpieczeństwa systemu, a także w zakresie oprogramowania, w ramach kodów bazowych i aplikacyjnych) konieczną do prawidłowej i bezpiecznej realizacji usługi utrzymaniowo - serwisowej.

Realizacja usługi utrzymaniowo - serwisowej w ramach zadania pn.: "Zlecenie usługi utrzymaniowo-serwisowej systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Idzikowice oraz Włoszczowa Północ – Zawiercie linii CMK na lata 2020 – 2021" nie może w żaden sposób naruszyć certyfikatów, deklaracji i zezwoleń. W przypadku naruszenia zapisów ww. dokumentów, niemożliwa byłaby dalsza eksploatacja systemu ETCS poziom 1 zabudowanego na odcinku linii kolejowej CMK. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że występują "względy techniczne" o charakterze obiektywnym, które wskazują na rzeczywisty monopol określonego wykonawcy, w tym wypadku firmy Thales Polska sp. z o.o. Do prawidłowej realizacji usługi utrzymaniowo – serwisowej niezbędne są szczegółowe dane techniczne dotyczące zastosowanego rozwiązania technicznego (platformy sprzętowej i oprogramowania).

Wykonawca Thales Polska sp. z o.o., nie tylko dysponuje stosowną wiedzą, niezbędną do realizacji zamówienia, ale także jest właścicielem majątkowych praw autorskich do własnych rozwiązań technicznych. W zakresie systemu ETCS poziomu 1 dotyczy to rozwiązania AlTrac 6413. Posiadanie wiedzy dotyczącej systemu ETCS poziomu 1 w zakresie rozwiązania AlTrac 6413 oraz związanego z nim oprogramowania niezbędna jest do prawidłowego wykonania zamówienia. Powyższa wiedza stanowi know-how przedsiębiorstwa Thales i podmiot ten nigdy nie przenosił na nikogo majątkowych praw autorskich do swoich rozwiązań. Dodatkowo należy zauważyć, że wykonawca składając ofertę i realizując zadanie pierwotne, tj. zabudowę systemu ETCS poziomu 1 na odcinku linii kolejowej E 65, CMK, Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie za każdym razem zaznaczał, że uznaje takie informacje za tajemnicę przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę, że w branży kolejowej powszechną praktyką jest zastrzeganie przez wykonawców praw autorskich do tworzonych przez nich rozwiązań technicznych i związanych z nimi opracowanych rozwiązań informatycznych, należy przyjąć, że system ETCS poziomu 1 w rozwiązaniu AlTrac 6413 jest własnością firmy Thales Polska sp. z o.o.

W związku z powyższym udział firmy Thales Polska sp. z o.o. w procesie utrzymania oraz serwisu, systemu ETCS poziomu 1 zabudowanego na linii CMK, jest niezbędna w celu właściwego realizowania czynności związanych programowaniem balis oraz kart LEU AlTrac 6413.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
CMK
Thales
PKP PLK
ERTMS
ETCS