TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Aktualny portfel zamówień Newagu na lata 2020-2021 przekracza 2,4 mld zł
InfoRail.pl - Opublikowano: 23.06.2020 11:45:34
Aktualny portfel zamówień Newagu na lata 2020-2021 przekracza 2,4 mld zł

Aktualny szacunkowy portfel zamówień Newagu na lata 2020-2021 przekracza 2,4 mld zł - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Zbigniew Konieczek. Podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi rekordowych wyników grupy w 2020 roku.

Aktualny szacunkowy portfel zamówień Newagu na lata 2020-2021 przekracza 2,4 mld zł - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Zbigniew Konieczek. Podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi rekordowych wyników grupy w 2020 roku.

"W segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych w bieżącym roku ogłoszono dwa postępowania na dostawę pojazdów dla Województwa Małopolskiego oraz Kolei Dolnośląskich. W pierwszym z nich nasza oferta została wybrana za najkorzystniejszą i wkrótce umowa na realizację tego zadania zostanie podpisana. Drugie z postępowań jest na etapie analizy i oceny złożonych ofert. Ponadto rozstrzygnięto postępowanie dla Województwa Zachodniopomorskiego na dostawę dwóch dwunapędowych (hybrydowych) zespołów trakcyjnych, gdzie również nasza oferta została uznana za najkorzystniejszą. W kwietniu zawarliśmy umowę z SKM Warszawa na dostawę 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W konsekwencji szacowany aktualny portfel zamówień urósł do ponad 2,4 mld zł" - powiedział prezes.

Na początku kwietnia spółka podpisała z Szybką Koleją Miejską umowę o wartości 543 mln zł netto na dostawę 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych (ZT) wraz ze świadczeniami dodatkowymi oraz usługami utrzymania przez siedem lat. Dostawy ZT będą wykonywane w 2022 roku zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem.

Newag w zakładzie w Nowym Sączu produkuje elektryczne oraz spalinowe lokomotywy i pojazdy pasażerskie, tramwaje oraz pojazdy dla metra.

Według wstępnych wyników, przychody grupy wzrosły w pierwszym kwartale 2020 roku. o 90,1 proc. do 269,1 mln zł. EBITDA zwiększyła się o 322 proc. do 55,8 mln zł. W ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku grupa zanotowała 32,7 mln zł zysku netto wobec 1,3 mln zł straty netto przed rokiem.

"Opublikowane wstępne wyniki odzwierciedlają aktualną sytuację grupy Newag i są wypadkową pracy wykonanej w latach poprzednich zarówno po stronie sprzedaży, jak i kosztów. Wysokość osiągniętych przychodów ze sprzedaży jest wynikiem konsekwentnie realizowanego harmonogramu dostaw oraz ilości dostarczonych pojazdów w I kwartale br. Należy pamiętać o specyfice sektora kolejowego, gdzie umowy w zdecydowanej większości zawierane są z wyprzedzeniem, a okres realizacji umowy wynosi od kilku miesięcy do nawet kilku lat (umowy średniookresowe). W dużej mierze jest to również konsekwencja harmonogramu sprzedaży w I kwartale i kolejnych bieżącego roku, gdzie planowana sprzedaż w poszczególnych kwartałach powinna rozkładać się równomiernie. W latach poprzednich sprzedaż ostatnich trzech miesięcy roku wynosiła nawet 40 proc. sprzedaży rocznej" - powiedział Konieczek.

"Nie publikujemy prognoz. Spodziewamy się natomiast bardziej równomiernego rozłożenia przychodów ze sprzedaży pomiędzy poszczególnymi kwartałami bieżącego roku i utrzymania rentowności na podobnych poziomach" - dodał.

Pod koniec lutego w wywiadzie dla PAP Biznes prezes Newagu wskazał, że rok 2020 zapowiada się dla grupy rekordowo pod względem wyników finansowych.

"Jeśli realizacja przyjętego planu nie zostanie zakłócona czynnikami zewnętrznymi, to wyniki roku 2020 powinny być najlepsze w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat" - powiedział we wtorek.

W 2019 roku przychody grupy zmniejszyły się do 896,1 mln zł z 1,02 mld zł w 2018 roku. EBITDA wyniosła 163,9 mln zł wobec 164,4 mln zł rok wcześniej. Zysk netto spadł do 91,6 mln zł z 93,4 mln zł.

"Walne zgromadzenie, które odbędzie się prawdopodobnie w sierpniu podejmie decyzję odnośnie przeznaczenia ubiegłorocznego zysku. Akcjonariusze podejmą decyzję najlepszą na dany moment" - zaznaczył prezes.

W ubiegłym roku Newag wypłacił 0,75 zł dywidendy na akcję za 2018 rok.

Konieczek poinformował, że pomimo pandemii produkcja w zakładzie w Nowym Sączu odbywa się bez większych zakłóceń.

"Podjęliśmy szereg działań w celu ograniczenia skutków, w szczególności poprzez ograniczenie wyjazdów służbowych do niezbędnego minimum, ograniczenie spotkań, zapewnienie środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej, wprowadzenie zdalnego trybu pracy. W okresie marzec - kwiecień podwyższony był wskaźnik nieobecności. Aktualnie sytuacja wróciła w tym zakresie do normy" - powiedział.

Dodał, że wśród pracowników Newagu nie ma osób zarażonych koronawirusem, choć wcześniej były dwa przypadki zachorowań. Obecnie Newag zatrudnia 1.650 osób.

Prezes ocenia, że w pandemia może negatywnie wpłynąć na popyt na rynku taboru szynowego w przyszłości.

"Epidemia koronawirusa negatywnie oddziałuje na stan gospodarki, w tym zdolności finansowe zamawiających tabor szynowy, co może doprowadzić do zmniejszonego popytu na towary i usługi oferowane przez spółkę i podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej. Tego rodzaju potencjalne negatywne konsekwencje będą zależne od wielu czynników makroekonomicznych i mikroekonomicznych, w szczególności długości trwania epidemii, ewentualnych nawrotów epidemii, zakresu i czasu ograniczeń wprowadzanych przez instytucje państwowe oraz pomocy publicznej kierowanej do zamawiających. Z drugiej jednak strony pozytywne sygnały płyną z Brukseli, gdzie planuje się kolejną perspektywę finansową i transport kolejowy może stać istotnym beneficjentem środków z budżetu UE" - powiedział.

Perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 zakłada m.in. 27,5 mld euro na rozwój transportu w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF). Pula przeznaczona dla Polski ma sięgnąć 3,9 mld euro, w tym aż 3,2 mld euro na kolej.

Newag realizuje obecnie duży program inwestycyjny, który przewidziany jest na lata 2019-2021. Koszt modernizacji zakładu ma wynieść od 80,4 mln zł do 104,5 mln zł.

"W I kwartale 2020, wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 17,5 mln zł. Zakończona została budowa hali przeznaczonej do produkcji konstrukcji spawanych. W trakcie realizacji pozostaje linia do produkcji i napraw zestawów kołowych. Przewidywany termin zakończenia tej inwestycji to III kwartał 2020. W III kwartale powinna zakończyć się budowa toru testowego zasilanego napięciem 25kV. Pozwoli to na przeprowadzanie testów i uruchomień pojazdów trakcyjnych wielosystemowych zasilanych napięciem 25kV AC 50Hz" - powiedział Konieczek.

Newag uruchomił w styczniu 2020 roku produkcję nadwozi do lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych w nowej, wybudowanej kosztem 22 mln zł hali. Wśród największych inwestycji grupy jest inwestycji m.in. jest centrum logistyczne z magazynem wysokiego składowania. (PAP)


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Newag