TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

A jednak będzie Wi-Fi w Pendolino?
InfoRail.pl - Opublikowano: 02.06.2018 12:34:07 1 komentarz
A jednak będzie Wi-Fi w Pendolino?

Czyli jednak będzie Internet w Pendolino?

Czyli jednak będzie Internet w Pendolino? W Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pojawiło się bowiem ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante, dotyczące wykonanie instalacji systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z usługą utrzymania w pociągach Pendolino ED250.

Przedmiotem zamówienia ma być w szczególności:

1) opracowanie przez wykonawcę i dostarczenie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej (projektowej, użytkowej i utrzymaniowej) systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu zapewniającego pasażerom korzystanie z usługi dostępu do sieci Internet, dostępu do sieci telefonii komórkowej GSM oraz dostępu do treści multimedialnych i rysunków instalacyjnych w tym projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi wykonania i warunków odbioru robót, przedmiarami robót oraz kosztorysami inwestorskimi umożliwiającego wykonanie prac na 20 Pojazdach zapewniające skuteczne zainstalowanie, uruchomienie, funkcjonowanie i utrzymanie systemu,

2) uzyskanie przez wykonawcę wszelkich niezbędnych dla wykonania systemu uzgodnień, pozwoleń, opinii i dopuszczeń,

3) dostarczenie, zainstalowanie w 20 Pojazdach, skonfigurowanie i zintegrowanie przez wykonawcę systemu;

4) uruchomienie systemu przez wykonawcę i przeprowadzenie testów poprawności jego funkcjonowania na pierwszym pojeździe wyposażonym w system oraz kalibracja podczas jednej jazdy testowej;

5) uruchomienie systemu przez wykonawcę na wszystkich pozostałych pojazdach oraz kalibracja systemu podczas pierwszych jazd z pasażerami każdego pojazdu po instalacji systemu;

6) przeniesienie przez wykonawcę na zamawiającego własności systemu;

7) udzielenie przez wykonawcę zamawiającemu licencji do oprogramowania i przeniesienie na zamawiającego wszelkich majątkowych praw autorskich do dokumentacji oraz prawa własności nośników, na których oprogramowanie i dokumentacja została utrwalona;

8) świadczenie przez wykonawcę usług utrzymania systemu, w skład których wchodzą usługi serwisowe, konserwacja oraz zapewnienie SLA;

9) rozwój oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo sieci;

10) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i współpracowników zamawiającego, w tym dla konduktorów oraz pracowników zaplecza technicznego.

Według zamieszczonych informacji postepowanie wszczęte zostało 15 maja 2018 roku.

W uzasadnieniu czytamy, że procedura negocjacyjna bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie jest konieczna, gdyż:

1) sporządzenie Dokumentacji (a w szczególności projektu technicznego wykonania instalacji WiFi w składach ED250) jest możliwe wyłącznie przy wykorzystaniu dokumentacji konstrukcyjnej pociągu;

2) projekt dokumentacji musi być uwzględniony w dokumentacji technicznej pociągu;

3) wykonawca dysponuje prawami wyłącznymi do dokumentacji konstrukcyjnej pociągu;

4) instalacja i utrzymanie systemu możliwe jest wyłącznie w oparciu o dokumentacje łącznie z dokumentacją konstrukcyjną pojazdów;

5) nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne pozwalające na stworzenie dokumentacji, a następnie instalacja i utrzymanie systemu;

6) brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia zamawiającego czyli stworzenie dokumentacji, a następnie instalacja i utrzymanie systemu w Pendolino może zostać wykonany jedynie przez wykonawcę, co wypełnia przesłanki ustawy Pzp.

A przesłanki są następujące:

— kompatybilność elektomagnetyczną (EMC) – w celu poprawnego i bezpiecznego zainstalowania nowego systemu elektronicznego na pojeździe zgodnym z TSI CCS, w tym przypadku uruchomienia Internetu, należy przeprowadzić analizy techniczne uwzględniające wyniki badań EMC, w których posiadaniu jest jedynie producent pojazdu. Producent pojazdu wykorzystuje taką dokumentację na potrzeby homologacji typu pociągu, dlatego objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa,

— stabilność struktury pojazdu – pojazdy o samonośnej strukturze konstrukcyjnej (jak Pendolino) charakteryzują się tym, że całe pudło pojazdu pracuje w trakcie eksploatacji. Wykonywanie dodatkowych otworów w konstrukcji samonośnej, co jest niezbędne do instalacji WiFi, musi zostać poprzedzone odpowiednimi analizami numerycznymi. Model taki jest przedmiotem know how każdego producenta taboru kolejowego i jest powiązany ze szczegółową dokumentacją konstrukcyjną. Producenci (jak Alstom) nigdy nie przekazują osobom trzecim tego typu dokumentacji z uwagi na jej zaawansowanie i tajemnicę przedsiębiorstwa.

Pendolino wyposażone są w urządzenia systemu bezpieczeństwa ETCS (składnik ERTMS), które uzyskały dopuszczenie do eksploatacji na podstawie badań i testów wykonanych przez jednostkę notyfikowaną. Instalacja infrastruktury WiFi na pojazdach powinna zostać przeprowadzona przez podmiot, który potwierdzi że nie wpłynie to negatywnie na działanie systemu ETCS, a tym samym na homologację pojazdów co powinien wykonać ich producent.

Pierwszy krok został zatem zrobiony. Teraz czekamy na kolejne i, rzecz jasna, na efekty tych działań…Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Alstom
Pendolino
Wi-Fi
  • Edi666 – 04.06.2018

    Nid będzie za pół roku, bo Alstom da im termin wykonania za dwa lata i jeszcze wyceni jak za zboże.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !