TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

6 ezt-ów Kolei Śląskich do przeglądów. EN57 i pochodne
InfoRail.pl - Opublikowano: 11.10.2018 09:22:31
6 ezt-ów Kolei Śląskich do przeglądów. EN57 i pochodne (foto: KŚ)

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na wykonanie usługi przeglądu 3. poziomu utrzymania sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na wykonanie usługi przeglądu 3. poziomu utrzymania sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Zamówienie obejmuje jednostki typu: 14WE o nr 01 i 03, serii EN57KM o nr 3001 i 3002, serii EN57AKŚ o nr 892 i serii EN71AKŚ o nr 101.

Prace powinny zostać wykonane w okresie od 5 listopada 2018 roku do 20 grudnia 2019 roku. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) co najmniej trzy usługi obejmujące swoim zakresem wykonanie przeglądu 3 poziomu utrzymania lub naprawy 4 lub 5 poziomu utrzymania co najmniej trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych opartych o napęd asynchroniczny.

Oferty można składać do 26 października 2018 roku. Czy oprócz ZNTK Mińsk Mazowiecki ktoś jeszcze powalczy o to zamówienie?



Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Śląskie
P3
EN57
14WE
EN71