TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

35WE-007 do naprawy
InfoRail.pl - Opublikowano: 03.07.2017 05:32:08 1 komentarz
35WE-007 do naprawy

Śląski rodzynek 35WE-007 wymaga naprawy. Koleje Śląskie właśnie ogłosiły przetarg na wykonanie tej usługi.

Śląski rodzynek 35WE-007 wymaga naprawy. Koleje Śląskie właśnie ogłosiły przetarg na wykonanie tej usługi.

Zamówienie dotyczy prac na 4. poziomie utrzymania wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa. Szacunkowa wartość zamówienia to 3 695 000.00 PLN netto. Prace powinny zostać wykonane w okresie od 16 sierpnia do 30 listopada 2017 roku.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) usługę obejmującą swoim zakresem obsługę czwartego poziomu utrzymania lub obsługę piątego poziomu utrzymania lub dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 3 500 000 PLN brutto.

Oferty można składać do 9 sierpnia 2017 roku. Kryteria wyboru to:

Gwarancja - Waga: 40 % oraz

Cena - Waga: 60 %.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Śląskie
35WE
Impuls