TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

29 października tracą ważność dotychczasowe dokumenty maszynistów
InfoRail.pl - Opublikowano: 22.10.2018 10:05:11
29 października tracą ważność dotychczasowe dokumenty maszynistów

Od 29 października maszynista nie będzie mógł prowadzić pociągu na podstawie dotychczasowych dokumentów – podał UTK.

Od 29 października maszynista nie będzie mógł prowadzić pociągu na podstawie dotychczasowych dokumentów – podał UTK.

Tracą ważność prawa kierowania. Kończy się też okres przejściowy, w którym można było w sposób uproszczony wymienić prawo kierowania na licencję maszynisty.

Do tej pory Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał ponad 17 630 licencji maszynisty. Po 29 października, żeby kierować pojazdem kolejowym każdy maszynista powinien posiadać licencję i świadectwo maszynisty. Licencję wydaje Prezes UTK, a świadectwo maszynista uzyskuje u pracodawcy (przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury kolejowej). Od przyszłego tygodnia wszystkich ubiegających się o wydanie licencji maszynisty (w tym maszynistów, którzy nie skorzystali z uproszczonego trybu uzyskania licencji) obowiązywać będzie taka sama procedura, jak w przypadku kandydata na maszynistę.

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

nie była karana za przestępstwo umyślne,

ukończyła 20 lat,

ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,

spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty,

odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty.

Kandydat na maszynistę przechodzi dwuetapowe przygotowanie zawodowe. Pierwszy etap to szkolenie i zdanie egzaminu na licencję maszynisty. Drugi etap to szkolenie, które przygotowuje do uzyskania świadectwa maszynisty. Świadectwo wydaje przewoźnik lub zarządca infrastruktury. Z obowiązku odbycia szkolenia w pierwszym etapie, czyli na licencję maszynisty zwolnieni są kandydaci, którzy:

posiadają dyplom albo inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których programy kształcenia zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej, lub

ukończyli studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej.

Szkolenie na licencję maszynisty odbywa się w ośrodkach szkolenia i egzaminowania maszynistów wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezesa UTK.

W odpowiedniej przychodni należy również przeprowadzić badania lekarskie. Potwierdzają one spełnianie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji i świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności. Badania wykonują ośrodki wpisane na listę Prezesa UTK.

Prawa kierowania nie tracą ważności w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe. Po 29 października mogą oni prowadzić pojazdy kolejowe na podstawie dotychczasowych uprawnień. Chodzi o prawa kierowania wydane na podstawie rozporządzenia z 2014 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie UTK: "Wymiana uprawnień przy przejściu na stanowisko prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe".Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
maszynista
UTK
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.