TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

28 lokomotyw EP09 potrzebuje P4. Kto je wykona?
InfoRail.pl - Opublikowano: 19.07.2018 09:33:23
28 lokomotyw EP09 potrzebuje P4. Kto je wykona?

PKP Intercity poszukują wykonawcy naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 28 lokomotyw elektrycznych EP09.

PKP Intercity poszukują wykonawcy naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 28 lokomotyw elektrycznych EP09.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części. Każda obejmuje 14 elektrowozów. Zamawiający wymaga, aby termin wykonania naprawy każdej lokomotywy wyniósł nie dłużej niż 70 dni kalendarzowych oraz udzielenia gwarancji na wykonaną usługę na okres nie krótszy niż 21 miesięcy kalendarzowych.

Kryteria wyboru stanowią:

Termin wykonania naprawy każdej z lokomotyw - Waga: 20

Okres gwarancji - Waga: 10

Cena - Waga: 70

Na wykonanie całości prac w każdej części będzie 36 miesięcy.

Zamówienie przewiduje także opcje – na 7 lokomotyw w każdej z części.

Wymagane jest doświadczenie. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy):

1) dla części 1 nie mniej niż 8 pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym;

2) dla części 2 nie mniej niż 8 pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym.

Oferty można składać do 29 sierpnia 2018 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
lokomotywa
PKP Intercity
EP09