TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

12 lokomotyw SM42 PKP Intercity potrzebuje napraw P4
InfoRail.pl - Opublikowano: 05.12.2018 12:18:37
12 lokomotyw SM42 PKP Intercity potrzebuje napraw P4

PKP Intercity ogłosiły przetarg na wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 12 lokomotyw manewrowych SM42.

PKP Intercity ogłosiły przetarg na wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 12 lokomotyw manewrowych SM42.

Na realizację zadania będzie 48 miesięcy. Zamówienie obejmuje też opcję, tj. 5 kolejnych lokomotyw SM42.

Oferty można składać do 9 stycznia 2019 roku. Kryteria wyboru stanowią:

Maksymalna łączna liczba dni usuwania wady tego samego zespołu/podzespołu/elementu na danej lokomotywie i Waga: 20

Cena - Waga: 80.

I doświadczenie. Przewoźnik wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) nie mniej niż 5 pojazdów kolejowych.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
PKP Intercity
lokomotywa
SM42